REKOM mreža pomirenja

Regionalna debata o modelu REKOM 01.07-21.12.2009.

Suđenja za ratne zločine nisu dovoljna. Potrebno nam je telo u čijem su središtu žrtve ratova koje će ustanoviti i javno saopštiti činjenice o svemu što se desilo u neposrednoj prošlosti.

Pregled ključnih pitanja kojima su se bavili učesnici konsultacija u najintenzivnijem periodu regionalne debate o budućem REKOM-u. U drugoj polovini 2009. godine održano je 35 konsultacija. U filmu je prezentovana i interaktivna mapa bivše Jugoslavije sa označenim mestima konsultacija zaključno sa krajem 2009. godine.