KOMRA rrjeti i pajtimit

Debati rajonal mbi modelin e KOMRA-së 01.07-21.12.2009.

Gjykimet për krime lufte nuk mjaftojnë. Neve na duhet një trup në zemër të të cilit janë viktimat e luftës të cilat do të vinë në përfundim dhe t’i thonë publikisht faktet mbi gjithçka që ka ndodhur në të kaluarën e afërt.

Pasqyra e çështjeve kyçe me të cilat u morën pjesëmarrësit e konsultimeve në periudhën më intenzive të debatit rajonal mbi KOMRA-në e ardhshme. Në pjesën e dytë të vitit 2009 u mbajtën 35 konsultime. Në film prezantohet edhe harta interaktive e ish Jugosllavisë me vendet e shënuara të konsultimeve, me atë përmbyllës në fund të vitit 2009.