KOMRA rrjeti i pajtimit

Pakicat –Shkup, Maqedoni-29.01.2011.

2011, Konsultimet rajonal, Maqedonia, minoritetet

Konsultimet rajonale me përfaqësuesit e komuniteteve jo-shumicë janë mbajt në Shkup me 50 pjesëmarrës nga tërë hapësirat e ish Jugosllavisë. Takimin e hapi Gordana Duvnjak (Këshilli koordinues i Koalicionit për KOMRA-në, anëtare nga Maqedonia), Tatko Gajica (Parlamenti Kroat), Shaip Kamberi (Kryetar i Komunës së Bujanocit, Serbi). Foli edhe Nataša Kandić (Fondi për të drejtën Humanitare, Serbi). Konsultimet i moderoi Boro Kitanovski (Aksioni për paqe, Prilep, Maqedoni). Për këtë ngjarje kanë raportuar mediet Maqedone dhe Kosovare.

Përmbledhja e rekomandimeve, propozimeve dhe opinioneve