KOMRA rrjeti i pajtimit

Përdorimi i fakteve në veprat artistike

Paneli mbi teatrin në Forumin e X për Drejtësinë Tranzicionale

 

Në kuadër të sesionit Përdorimi i fakteve në veprat artistike në Forumin X për Drejtësinë Tranzicionale, u shfaq një video hyrëse me pjesë nga gjashtë shfaqjet të cilat trajtojnë luftën në Jugosllavi dhe faktet lidhur me të. Panelistë kanë qenë regjisori Dino Mustafiq, Andrej Nosov dhe Stevan Bodrozha, aktorët Alban Ukaj dhe Maja Izetbegoviq, drejtori i teatrit popullor boshnjak në Zenicë Hazim Begagiq dhe dramaturgu Amir BashoviqSesionin e moderoi kritiku i teatrit Bojan Munjin.

Video incizimi është në dispozicion vetëm në BHSC.